เกี่ยวกับ หจก.ไทย-อิศวร

คุณวิโชติ แคล้วบาล ผู้ริเริ่มการทำ"ภาพแกะหนังตะลุง" เดิมใช้ชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ" โดยการนำแผ่นหนังโคและกระบือมาวาดลวดลายให้วิจิตรบรรจง ตอกลายหนังอย่างปราณีตและแกะสลัก

ที่ตั้ง

29/4 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

ความเป็นมาของกิจการ

คุณวิโชติ แคล้วบาล ผู้ริเริ่มการทำ"ภาพแกะหนังตะลุง" เดิมใช้ชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ" ซึ่งคุณวิโชติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้สื่บทอดและสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยการนำแผ่นหนังโคและกระบือมาวาดลวดลายให้วิจิตรบรรจง ตอกลายหนังอย่างปราณีตและแกะสลัก รวมทั้งลงสีให้เป็นผลงานที่สะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์ของไทยได้อย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะเป็นของฝาก ของที่ระลึก และของใช้ในชีวิตประจำวัน นิยามของภาพแกะหนังตะลุงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ขึ้นจากหนังสัตว์ เช่น หนังวัว หนังควาย หนังแกะ ที่ผ่านกรรมวิธีการเตรียมหนังแล้ว นำมาแกะฉลุให้ภาพและลวดลายตามที่ต้องการ อาจมีการระบายสีหรือเคลือบเงา และอาจประกอบไปด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ ใช้เป็นของตกแต่งหรือของใช้ทั่วไป เช่น ตัวหนังตะลุง พัด พวงกุญแจ ปัจจุบันวิสาหกิจได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย-อิศวร ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2562 และใบประกาศเกียรติคุณ Best of OTOP Select 77 Experience ปี พ.ศ. 2560