เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนนิเวศพิพิธภัณฑ์ชองบ้านช้างทูน

เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นิเวศและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดตราด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นในเรื่องของการร่อนพลอย การทำสปาสุ่มไก่ รวมไปถึงการทำบุฟเฟ่ต์ยาดมสมุนไพร

ที่ตั้ง

62/2 หมู่ 5 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140

ความเป็นมาของกิจการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นิเวศและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดตราด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นในเรื่องของการร่อนพลอย การทำสปาสุ่มไก่ รวมไปถึงการทำบุฟเฟ่ต์ยาดมสมุนไพร สิ่งเหล่านี้นี่เองครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ โดยทุกสิ่งล้วนแล้วเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านทั้งนั้น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชุมชนบ้านช้างทูนแห่งนี้ เรียกอีกอย่างว่า “นิเวศพิพิธภัณฑ์ ชอง บ้านช้างทูน” อยู่ใน อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ในจังหวัดตราด คือ “กลุ่มชาติพันธุ์ชองเผ่าซัมเร”หรือ“ชาวชอง” เป็นชนพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด แต่เดิมชาวชองมีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง