เกี่ยวกับ เรือบุญ

เรือบุญ เครื่องหอมจากดอกไม้และสมุนไพร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ภายในแบรนด์ของเรือบุญ คือ 1. เครื่องหอมจากดอกไม้และสมุนไพร/ เรือบุญ/ เครื่องหอมที่ผลิตจากดอกไม้และสมุนไพรในท้องถิ่นออกมาเป็น 4 กลิ่น ที่ส่งกลิ่นหอมในแบบไทยประยุกต์ 2. Flora cooling massage oil/ เรือบุญ/ น้ำมันเย็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมในแบบดอกไม้ไทยดั่งเดิม

ที่ตั้ง

405/59 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

ความเป็นมาของกิจการ

เรือบุญ เครื่องหอมจากดอกไม้และสมุนไพร ได้เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางผู้ประกอบการได้ทำยาดมดอกไม้และเครื่องหอมจากดอกไม้ แจกในงานพระราชพิธีบรมศพฯ จากการให้ “Go To Give Go Together” จนทำให้กลุ่มที่ได้รับและทดลองใช้เกิดความประทับใจและได้ผลตอบรับดี ทางสำนักงานจังหวัดสระบุรีเรื่อยมา ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ภายในแบรนด์ของเรือบุญ คือ 1. เครื่องหอมจากดอกไม้และสมุนไพร/ เรือบุญ/ เครื่องหอมที่ผลิตจากดอกไม้และสมุนไพรในท้องถิ่นออกมาเป็น 4 กลิ่น ที่ส่งกลิ่นหอมในแบบไทยประยุกต์ 2. Flora cooling massage oil/ เรือบุญ/ น้ำมันเย็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมในแบบดอกไม้ไทยดั่งเดิม ทาเพียง 1 หยดจะหอมเย็นสดชื่นยาวนาน 30 นาที พร้อมกลิ่นหอมผ่อนคลาย โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการคือกลุ่มคนวัยทำงาน และมีช่องทางในการจัดจำหน่ายจะเน้นไปที่ Foodland ทุกสาขา และผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Shopee, Lazada, JD Central, Line เป็นต้น