เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา

"วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา" เป็นสินค้าประจำจังหวัดลพบุรี (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. น้ำสลัดถั่วดาวอินคา

2. น้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็น
3. เปลือกถั่วดาวอินคาอบล้วน
4. กาแฟถั่วดาวอินคา แบบ 3 in 1
5. ถั่วดาวอินคาอบเกลือ
6. เซรั่มบำรุงผิวดาวอินคา

ที่ตั้ง

69/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

ความเป็นมาของกิจการ

ครอบครัวของคุณศิริพร พึมขุนทด เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพเกษตรกรดั้งเดิมอยู่แล้วต่อมาในปี 2558 ทางคุณพ่อและคุณแม่ของคุณศิริพรได้ชักนำให้คุณศิริพรไปอบรมการปลูกต้นถั่วดาวอินคาโดยเอกชนรายหนึ่ง ทางครอบครัวจึงเห็นว่าการปลูกถั่วดาวอินคาเป็นเรื่องไม่ยากและมีการรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนด้วยราคาค่อนข้างสูง จึงตกลงปลูกและทำสัญญากับเอกชนรายนั้น ภายหลังประสบปัญหาและทำให้มีการยกเลิกสัญญากันไป เมื่อปลูกได้ 7-8 เดือน ถั่วดาวอินคาก็เริ่มให้ผลผลิต คุณศิริพรจึงหาความรู้จากแหล่งต่างๆและแปรรูปในขั้นต้นโดยนำใบถั่วดาวอินคามาทำชาและนำเมล็ดมาคั่วบรรจุถุงจำหน่ายตามตลาดนัดใกล้บ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับพอสมควร แต่ผลผลิตที่มีอยู่จำนวนมากจึงปรึกษากับหน่วยงานเกษตรต่างๆ ได้จัดซื้อเครื่องกะเทาะเปลือก เครื่องอบแห้ง เครื่องบรรจุ และเครื่องสกัดน้ำมันเพิ่มเข้ามาเพื่อการแปรรูปให้ได้มาตรฐานกว่าเดิม และจดทะเบียนกลุ่มในวันที่ 15 พศจิกายน 2557 ด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องได้รับความช่วยเหลือจากส่วนงานราชการหลายหน่วยงานทำให้ได้เข้าการแข่งขันผลิตภัณฑ์และได้รางวัลเป็นอันดับ 16 ของประเทศจากกรมพัฒนาชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2560