เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี 3

ลูกหยีแดงแห้งกรอบ ลูกหยีปรุงรส และลูกหยีกวนไร้เมล็ด

ที่ตั้ง

72 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากปี พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการได้เริ่มกิจการโดยการเก็บลูกหยีสดจำหน่ำยตามตลาด ซึ่งผู้ประกอบการเองมีการปลูกลูกหยีในสวนลักษณะผสมผสาน จำนวน 3 ไร่ ต่อมาผู้ประกอบการได้พยายามทำการแปรรูปลูกหยี แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขายไม่ค่อยได้ จนได้รับการส่งเสริมจากเกษตร ในการจัดการผลผลิตและการแปรรูปทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ลูกหยีแดงแห้งกรอบ ลูกหยีปรุงรส และลูกหยีกวนไร้เมล็ด ในปี พ.ศ.2547 เป็นปีแรกที่เข้าประกวดสินค้า OTOP ได้ 1 ดาว และประกวดมาเรื่อยจนในปี 2562 จึงได้รับระดับ 5 ดาว ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมาย อย. และ ฮาลาล ในปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี 3 จำนวน 22 คน โดยมีทั้งคนไทยและคนอิสลาม โดยตลาดหลักมาจากการแสดงสินค้าในงานต่างๆ อันได้แก่ งาน OTOP, งาน Thaifex (เมืองทองธานี), ศูนย์ราชการต่างๆ รวมถึงมีการขายตามร้านขายของฝาก และการตลาดออนไลน์ทั้งทาง เฟสบุ๊ค, ไลน์ และช๊อปปี้ ทำให้มีลูกค้าหลากหลายทั้ง คนไทย และต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตได้ลูกหยี 1 ตันต่อเดือน ผลิต 6 วัน/สัปดาห์