เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ

คุณ วัชระ หินดี เจ้าของกิจการ พบว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้มีการเข้ามาสนับสนุนที่หมู่บ้านโดยการแจกพันธุ์ปลาหมอและกบให้แก่คนในชุมชน จึงได้ลาออกจากงานประจำกลับมาอยู่บ้านและเริ่มแปรรูปปลาหมอแดดเดียวและกบแดดเดียวเพื่อจำหน่าย จากนั้นได้สมัครเข้าร่วมเป็นสินค้า OTOP 5 ดาว

ที่ตั้ง

69 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

ความเป็นมาของกิจการ

คุณ วัชระ หินดี เจ้าของกิจการ ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กแบบชนบท ยิงนก ตกปลา เล่นตามท้องไร่ท้องนาของจังหวัดลพบุรี เมื่อเรียนจบจึงต้องเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดนานนับสิบกว่าปี โดยที่ไม่มีเวลากลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว เมื่อมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้าน พบว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้มีการเข้ามาสนับสนุนที่หมู่บ้านโดยการแจกพันธุ์ปลาหมอและกบให้แก่คนในชุมชน หลังจากที่ชาวบ้านในชุมชนทำการทดลองเลี้ยง แล้วเมื่อได้ผลผลิตออกมากลับหาตลาดเพื่อที่จะจำหน่ายไม่ได้ คุณวัชระจึงมีความคิดริเริ่มที่จะรับผลผลิตจากชาวบ้านในชุมชนมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย จึงลาออกจากงานประจำกลับมาอยู่บ้านและเริ่มแปรรูปปลาหมอแดดเดียว และกบแดดเดียวเพื่อจำหน่าย จากนั้นได้สมัครเข้าร่วมเป็นสินค้า OTOP 5 ดาว เมื่อผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหลายๆบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงปลาหมอและกบเป็นอาชีพเสริม จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ ในปี พ.ศ. 2561 และรับรางวัลสุดยอด SME 2019 โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาหมอแดดเดียวและกบแดดเดียวจะวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "คิดฮอด" ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 100 กก.(ปลาสด)ต่อวัน