เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ โดย ชุมชนบ้านห้วยยาง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยาง ถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2563 เพื่อให้ความรู้ทางการเกษตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยให้บริการท่องเที่ยวทั้งแบบค้างคืนและวันเดียว กลุ่มลูกค้านักเรียนไทยและชาวต่างชาติ

ที่ตั้ง

23/11 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจาก เกษตรกรรุ่นใหม่ (คุณอุษณีย์ บุญยาพัทร) ได้กลับมาอยู่บ้านในตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ครอบครัวมีพื้นที่นาของตนเองและให้เช่าแต่เดิมอยู่แล้ว โดยเล็งเห็นว่าการทำนาในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงมีแนวคิดในการทำนาปลูกข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อไว้บริโภคเองในครอบครัว ต่อมาได้รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนรวม 3 คน ที่มีสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ของตนเอง มีการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน-เย็น แปรรูปทำขนมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ขนุนทอดกรอบ กล้วยฉาบ และได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยาง ขึ้นมาเมื่อปี 2563 เพื่อให้ความรู้ทางการเกษตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตรกร เช่น การทำนาปลูกข้าว-เกี่ยวข้าว การทำสวนมะพร้าว-เก็บมะพร้าว การแปรรูปและทำอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น กลุ่มลูกค้านักเรียนไทยและชาวต่างชาติ โดยให้บริการท่องเที่ยวทั้งแบบค้างคืนและวันเดียว ที่พักมีทั้งแบบกางเต็นท์นอนริมทะเล รองรับได้ 20 หลัง และห้องพักแบบเรือนนอน สามารถรองรับได้ 20 คน