เกี่ยวกับ หจก.ฮาลาฮับ

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม หจก.ฮาลาฮับ ให้บริการและจัดจำหน่ายแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ ปี 2019 

ที่ตั้ง

1 ซอย 3 ถนนนาเกลือ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

ความเป็นมาของกิจการ

HALAHUB (ฮา-ลา-ฮับ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2013 ผ่าน Co-Founder โดยเริ่มต้นจากการสร้างเพจเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว อาหารฮาลาล ให้กับผู้ใช้บริการภายใต้ชื่อ I-sipp Travel & Educe Project ต่อมาในปี 2016 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเพจเป็น Halal Andaman by i-sipp travel ให้บริการและจัดจำหน่ายแพค เกจการท่องเที่ยวในเขตอันดามันภายใต้บริษัทกระบี่เกาะกวางมารีน และในปี 2018 ได้เปลี่ยนชื่อเพจเป็น HALAHUB by i-SIPP Trip halal และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม หจก.ฮาลาฮับ ให้บริการและจัดจำหน่ายแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ ปี 2019 ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม HALAHUB จาก TED FUND กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจุบันมีทีมพัฒนาระบบ / การตลาด / UX UI / กฎหมาย /Content Specialist/Customer Service /Creative Production และอื่นๆ รวม 13 ท่าน ให้บริการและบริหารเครือข่ายได้แก่ 200 โรงแรม, 40 ทริป/โปรแกรมการท่องเที่ยว, บริการรถเช่าและรถรับส่ง 500 คัน, ร้านอาหาร 300 ร้าน, 40 ทริปวิถีชุมชน, 20 เรือCatamaran