เกี่ยวกับ บจก.ไพรทิพ แบรนด์

ผลิตผักกรอบเพื่อสุขภาพ จัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่ตั้ง

2/9 หมู่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ความเป็นมาของกิจการ

ไพรทิพ ผลิตผักกรอบเพื่อสุขภาพ จัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากตลาดอาหารสุขภาพยังเป็นเรื่องใหม่ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ กลุ่มผู้บริโภคหลักในตลาดของไทย และโดยมากพฤติกรรมการบริโภคยังเน้นความอร่อยของรสชาติมากกว่าประเด็นสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคหลักในตลาดของไทย ส่วนมากเป็นผู้หญิงวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-40 ปี แต่แนวโน้มการขยายตัวของฐานผู้บริโภคก็มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสน่าจับตามองผลิตภัณฑ์ที่คนไทยเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องดื่มเพื่อความสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อยอาหาร บำรุงสมอง และลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ แนวโน้มของสังคมไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นต่อการให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการอยากมีรูปลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสังคม จึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ตัวเองดูด วัตถุดิบที่ใช้เป็นพืชผักของไทย ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว เห็ดนางฟ้า กล้วย ข้าวโพด แครอท