เกี่ยวกับ บจก.ปวรวรรณทัวร์แอนด์ทราเวล 2011

บริการนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (ทั้งคนไทยและต่างชาติ)

ที่ตั้ง

87 ถนนปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

ความเป็นมาของกิจการ

บจก. ปวรวรรณทัวร์แอนด์ทราเวล 2011 เปิดกิจการเกี่ยวกับบริษัทจัดนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากให้คนรู้จักจังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้น ซึ่งเปิดดำเนินการมามากกว่า 10ปี ปัจจุบันบริษัทมีแพคเกจทัวร์ทั่วประเทศจัดจำหน่ายและรับจัดกิจกรรม สัมมนา เส้นทางท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า