เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและสินค้าแปรรูปบ้านบางคู

โดยเริ่มจากทำก้อนเห็ดและดอกเห็ดสดขาย ซึ่งมีทั้งเห็ดนางฟ้า, นางรม, หูหนู, เห็นฟาง และหลินจือ โดยช่วงหลังทำขายเฉพาะเห็ดนางฟ้าอย่างเดียว

ที่ตั้ง

23/1 หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

ความเป็นมาของกิจการ

ผู้ประกอบการบ้านเดิมอยู่ จ.เพชรบุรี ซึ่งทางบ้านประกอบอาชีพเพาะเห็ดจำหน่าย หลังจากมีครอบครัวแล้วจึงย้ายมาอยู่กับสามีที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งบ้านของสามีมีอาชีพทำสวนปาล์ม ผู้ประกอบการจึงคิดที่จะใช้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดมาประกอบอาชีพเพิ่มเติม โดยทำฟาร์มเห็ดมาแล้ว 2 ปี โดยเริ่มจากทำก้อนเห็ดและดอกเห็ดสดขาย ซึ่งมีทั้งเห็ดนางฟ้า, นางรม, หูหนู, เห็นฟาง และหลินจือ โดยช่วงหลังทำขายเฉพาะเห็ดนางฟ้าอย่างเดียว เพราะเห็ดชนิดอื่นไม่เป็นที่นิยม ดอกเห็ดสดจะตัดส่งที่ตลาดบริเวณใกล้เคียง ส่วนก้อนเห็ดจะขายให้ผู้ประกอบการอื่นที่ต้องการปลูกเห็ดขาย โดยที่ฟาร์มยังรับซื้อดอกเห็ดกลับจากผู้ประกอบการที่ซื้อก้อนเห็ดจากที่ฟาร์มด้วย ในแต่ละเดือนผู้ประกอบการจะขายเห็ดก้อนได้ประมาณ 4,000-5,000 ก้อน ส่วนเห็ดสดขายส่งแม่ค้าในตลาดวันละ 30-40 กิโลกรัม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้ให้โรงเพาะเห็ดโรงใหม่ที่ใช้โซล่าเซลล์แบบ Smart farm แต่เนื่องจากบางฤดูกาลทำให้ดอกเห็ดออกดอกมากและล้นตลาดจึงคิดนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ดทอดและเห็ดสวรรค์