เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก

ผลิตภัณฑ์ของที่ทำจากมะพร้าวขึ้นมา คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โลชั่นบำรุงผิว ลิปบาร์ม คลีน ซิ่งออยและล่าสุดคือเซรั่มน้ำมันมะพร้าว นอกจากกลุ่มยังรับผลิตแบบ OEM ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจได้เริ่มมองหาและขยายช่องทางทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

ที่ตั้ง

11 หมู่ 5 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ความเป็นมาของกิจการ

ก่อนหน้านี้คุณบุปผา ทำงานที่กรุงเทพฯ 20 ปีจนมีเหตุให้กลับมาอยู่บ้านของสามี และสังเกตเห็นว่าในบริเวณตำบลบางยี่รงค์มีสวนมะพร้าวมาก แต่ในช่วงนั้นผลผลิตของมะพร้าวราคาถูกมาก สำนักงานเกษตรได้เข้ามาช่วยให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการแปรรูปและประกันราคาทำให้คุณบุปผาได้รับความรู้และคิดอยากผลิตสินค้าที่มาจากมะพร้าวด้วยตัวเอง ในปี 2555 จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกขึ้น โดยต้องการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการเริ่มทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน หลังจากนั้นในปี พ.ศ 2556 คุณบุปผาได้เข้าร่วมอบรมและได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพและความงามโดยคุณบุปผาสนใจเรียนรู้เรื่องการทำเครื่องสำอางค์และเคมีจนกระทั่งเชี่ยวชาญสูตรการทำเครื่องสำอางค์ เมื่อจบหลักสูตรแล้วก็คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ทำจากมะพร้าวขึ้นมา คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โลชั่นบำรุงผิว ลิปบาร์ม คลีน ซิ่งออยและล่าสุดคือเซรั่มน้ำมันมะพร้าว นอกจากกลุ่มยังรับผลิตแบบ OEM ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจได้เริ่มมองหาและขยายช่องทางทางการตลาดมากยิ่งขึ้น