เกี่ยวกับ บ้านสวนแสงตะวัน

เมื่อปี พ.ศ 2520 บ้านสวนแสงตะวันโดยคุณพ่อของคุณทรงยศ ได้ปลูกส้มโอพันธ์ขาวใหญ่เป็นรายแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม คุณทรงยศจึงคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองที่นำเอาดอกส้มโอซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในสวนมาผลิตเป็น โลชั่นบำรุงผิว ครีมอาบน้ำ และโคโลญจ์ดอกส้มโอ

ที่ตั้ง

9/4 หมุ่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ความเป็นมาของกิจการ

เมื่อปี พ.ศ 2520 บ้านสวนแสงตะวันโดยคุณพ่อของคุณทรงยศ ได้ปลูกส้มโอพันธ์ขาวใหญ่เป็นรายแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นก็ได้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ประมาณ 50 กิจการโดยมีคุณพ่อของคุณทรงยศเป็นผู้ให้ความรู้ จนส้มโอพันธ์ขาวใหญ่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม แต่สำหรับที่บ้านของคุณทรงยศส้มโอพันธ์ขาวใหญ่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นเนืองจากเป็นสวนที่ปลอดสารพิษ ทางจังหวัดจึงให้เป็นสวนส้มโอนำร่องให้ความรู้กับเกษตรกรนอกพื้นที่ ซึ่งมีการจำหน่ายกิ่งพันธ์ การสอนการปลูก เป็นต้น จากตรงนี้เองคุณทรงยศเลยคิดจะต่อยอดสิ่งที่คุณพ่อได้ทำไว้ ประกอบกับในช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้กิจการเดิมคือที่พักโฮมสเตย์ไม่มีลูกค้า คุณทรงยศจึงคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองที่นำเอาดอกส้มโอซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในสวนมาผลิตเป็น โลชั่นบำรุงผิว ครีมอาบน้ำ และโคโลญจ์ดอกส้มโอ และในอนาคตตั้งใจจะผลิตชาดอกส้มโออีกด้วย ซึ่งคุณทรงยศได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว