เกี่ยวกับ บจก.เอ็นเอฟ เฮลท์แคร์

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ อุปกรณ์ลดแผลกดทับจากวัสดุพอลิเมอร์เจล (viscoelastic gel) ห่อหุ้มด้วยยางพาราธรรมชาติ มีลักษณะเป็น static support surface มีคุณสมบัติความนิ่ม ยืดหยุ่น และการกระจายแรงกดทับพร้อมลดแรงกระทำต่อผิวหนัง

ที่ตั้ง

3 ถนนนวมินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ความเป็นมาของกิจการ

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการได้ทำงานและพบเห็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการแผลกดทับ ทำให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่วางจำหน่ายอยู่ในตลาดนั้นยังมีคุณภาพไม่ดีนัก เช่น หมอนลม, โฟม หรือเจล ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต้องนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาแพง ผู้ประกอบการจึงได้ลองนำมาผ่าดูภายในก็ยังไม่ทราบว่าใช้วัสดุอะไร แต่ภายนอกหุ้มด้วยพลาสติก จึงไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร จึงได้คิดพัฒนาอุปกรณ์ลดแผลกดทับจากวัสดุพอลิเมอร์เจล (viscoelastic gel) ห่อหุ้มด้วยยางพาราธรรมชาติ มีลักษณะเป็น static support surface มีคุณสมบัติความนิ่ม ยืดหยุ่น และการกระจายแรงกดทับพร้อมลดแรงกระทำต่อผิวหนัง ส่งผลให้สามารถช่วยลดแผลกดทับ ผลงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยซึ่งเป็นแพทย์กับอาชีวศึกษา ซึ่งนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมกับอำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระของพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน