เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่

คุณสมยศ เริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจต่อเรือ จนกระทั่งปี 2540 จึงเริ่มคิดทำแป้งเกลือจืดโดยในช่วงแรกทำใช้เอง และทำขายบ้างเล็กๆน้อยๆ จนมีพ่อค้าคนกลางเริ่มติดต่อขอซื้อเพื่อไปทำน้ำอบ และส่งออก ในปี พ.ศ 2559 ได้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านในตำบลบางนางลี่และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่

ที่ตั้ง

130 หมู่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ความเป็นมาของกิจการ

คุณสมยศ เริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจต่อเรือ จนกระทั่งปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้คุณสมยศต้องเริ่มหาธุรกิจใหม่ ซึ่งตอนนั้นคุณสมยศได้นึกถึงเกลือจืดที่คุณทวดเคยใช้ทาผิว และเห็นว่าสมุทรสงครามก็มีการทำนาเกลือ จึงเริ่มคิดทำแป้งเกลือจืดโดยในช่วงแรกทำใช้เอง และทำขายบ้างเล็กๆน้อยๆ โดยการทำแป้งร่ำเกลือจืดถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ทำการสกัดเกลือจืดออกมาจากเกลือสมุทร โดยผ่านกระบวนการสตุหรือการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งคนในสมัยก่อนจะนำแป้งร่ำนี้ประทินโฉม เช่น ผัดหน้าหรือรองพื้นก่อนแต่งหน้า เนื่องจากเกลือจืดมีคุณสมบัติดูดซับความชื้น และช่วยลดความมันของผิวหน้าได้เป็นอย่างดี คุณสมยศใช้เวลาทำอยู่ประมาณ 2-3 ปี เริ่มมีคนสนใจด้วยการบอกปากต่อปาก จนมีพ่อค้าคนกลางเริ่มติดต่อขอซื้อเพื่อไปทำน้ำอบ และส่งออก ในปี พ.ศ 2559 ได้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านในตำบลบางนางลี่และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่