เกี่ยวกับ อื่นๆกลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย

กลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย มีสมาชิกประมาณ 10 คน รวมตัวกันผลิตผ้าบาติกที่มีคุณภาพ ในลวดลายต่างๆ ที่คงเอกลักษณ์สไตล์มลายู ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสีผ้าติดทนนาน สีไม่ตก

ที่ตั้ง

24/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย มีสมาชิกประมาณ 10 คน รวมตัวกันผลิตผ้าบาติกที่มีคุณภาพ ในลวดลายต่างๆ ที่คงเอกลักษณ์สไตล์มลายู ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสีผ้าติดทนนาน สีไม่ตก และหัวหน้ากลุ่มเอง มีความเชี่ยวชาญในการทำผ้าบาติก เพราะมีประสบการณ์การทำผ้าบาติกมายาวนานร่วม 8 ปี ก่อนจะมาจัดตั้งกลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ อาทิ ผ้าชิ้น ผ้าคลุมไหล่ เสื้อคลุม เสื้อค้างคาว ชุดเดรสสั้นสวมใส่สบาย หมวก กระเป๋า และพยายามนำเศษผ้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ยังคงขาดอุปกรณ์สำคัญหลายอย่างในการผลิต เนื่องจากงบประมาณไ่ม่เพียงพอ ซี่งยังคงรอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน การสนับสนุนชุมชน โดยนำกำไรจากการขายผ้าบาติก มาส่งมอบแด่คนสูงอายุในชุมชน เด็กด้อยโอกาสในชุมชน เป็นต้น สำหรับกำลังการผลิต สามารถทำการผลิตได้เดือนละ 30-50 ชิ้น ราคาผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างตามขนาดของผ้า ซึ่งขนาดมาตราฐานทั่วไปผืนละ 2 เมตร ราคาชิ้นละ 500-550 บาท