เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรสามราศี

เริ่มต้นประกอบกิจการในปี 2540 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความรู้ด้านสมุนไพรจึงได้นำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมของสบู่, แชมพู, ยาสีฟัน และน้ำมันทา

ที่ตั้ง

22 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มต้นประกอบกิจการในปี 2540 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความรู้ด้านสมุนไพรจึงได้นำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมของสบู่, แชมพู, ยาสีฟัน และน้ำมันทา จากนั้นจึงได้นำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียน OTOP ต่อมาในปี 2549 ได้จดทะเบียนตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 7 คน สินค้าส่วนใหญ่จัดจำหน่ายในงานแสดงสินค้าเกือบทุกจังหวัด ในปี 2550 ได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการไปอบรมที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวะ โดยที่ศูนย์บ่มเพาะช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ ยาสีฟันและแชมพู ส่วนกรมวิทยาศาสตร์ได้มาเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาแป้งกับโลชั่น ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจะมีส่วนผสมของสมุนไพร เช่น สบู่ จะผสมใบทองพันชั่งและขมิ้นอ้อย โดยจะนำไปตากแห้งแล้วบดผสม จากนั้นนำไปขึ้นก้อน เนื่องจากมีทองพันชั่งสรรพคุณช่วยรักษากลากเกลื้อน ช่วยแก้คัน รักษาโรคผิวหนัง ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้กับผิวหนังก็ยังคงมีส่วนผสมของใบทองพันชั่งเป็นส่วนผสมหลัก โดยกำลังการผลิต ยาสีฟันผลิตเดือนละครั้ง ครั้งละ 20 กิโลกรัม แต่กำลังการผลิตเต็มที่ 50-60 กิโลกรัม ส่วนแชมพูผลิตเดือนละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 50 กิโลกรัม