เกี่ยวกับ กลุ่มหัวโขนภูเตศวร

"ภูเตศวร" เป็นนามปากกาของ อาจารย์ประพนธ์ วิพัฒนพร หรือ“อาจารย์แม้ว” นักเขียนชื่อดังและเป็นอาจารย์สายธรรมะที่กลุ่มนับถือ จึงขออนุญาติใช้ชื่อ "ภูเตศวร" เป็นชื่อกลุ่มในการผลิตหัวโขน เพื่อเป็นศิริมงคล

ที่ตั้ง

74 หมู่ 1 ถนนธนบุรี ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ความเป็นมาของกิจการ

หัตถกรรมหัวโขนภูเตศวร เริ่มจากกิจกรรมขนาดเล็ก โดยรวบรวมนักเรียนช่างหุ่นหัวโขนรุ่นที่ ๔ ที่จบ การศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) หนึ่งในโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะไทยช่างสิบหมู่ ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทำการผลิตหัวโขนขนาดเล็ก โดยมีแนวคิดว่าเหมาะกับการเก็บสะสม เป็นของที่ระลึกใช้พื้นที่น้อยในการสะสม หัวโขนขนาดเล็กที่มีขายทั่วๆไป ส่วนใหญ่จะเป็นงานเรซิ่น ด้วยราคาที่จำกัดจึงทำให้งานมีความละเอียดน้อยลง สีและลวดลายไม่ถูกต้องตามหลักโบราณ จึงคิดอยากผลิตงานที่มีความละเอียดสวยงาม ความถูกต้อง โดยไม่มีราคาเป็นตัวกำหนดชิ้นงาน เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นนักสะสม ได้เรียนรู้ ได้ศึกษา คำว่า "ภูเตศวร" เป็นนามปากกาของ อาจารย์ประพนธ์ วิพัฒนพร หรือ“อาจารย์แม้ว” นักเขียนชื่อดังและเป็นอาจารย์สายธรรมะที่กลุ่มนับถือ จึงขออนุญาติใช้ชื่อ "ภูเตศวร" เป็นชื่อกลุ่มในการผลิตหัวโขน เพื่อเป็นศิริมงคล