เกี่ยวกับ บจก.สยาม วรดา59

กิจการเริ่มดำเนินการในรูปแบบของสินค้า OTOP โดยมีการผลิตสินค้าที่เป็นน้ำมันนวดเพื่อการผ่อนคลายที่ใช้ในกิจการสปา โดยใช้สมุนไพรและพืชในท้องถิ่น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นธุรกิจในรูปของบริษัทจำกัด โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดประกอบด้วย Cooling Oil, Aroma Spray Pillow Mist, ยาครีมสมุนไพร และ Massage Oil ภายใต้แบรนด์ WORADA

ที่ตั้ง

123/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มดำเนินการในรูปแบบของสินค้า OTOP โดยมีการผลิตสินค้าที่เป็นน้ำมันนวดเพื่อการผ่อนคลายที่ใช้ในกิจการสปา โดยใช้สมุนไพรและพืชในท้องถิ่น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นธุรกิจในรูปของบริษัทจำกัด โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดประกอบด้วย Cooling Oil, Aroma Spray Pillow Mist, ยาครีมสมุนไพร และ Massage Oil ภายใต้แบรนด์ WORADA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในกิจการสปา โดยมีคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ต่อมาได้มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมา 2 รูปแบบ คือ Nok Koa ซึ่งเป็นสเปรย์ที่ใช้ฆ่าเชื้อในหมวกกั้นน๊อก โดยเป็นร่วมทุนกับผู้ที่ชอบขี่มอเตอร์ไซต์ และมีวางขายในร้านขายมอเตอร์ไซต์ขนาดใหญ่ และล่าสุดกิจการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เป็นสเปรย์สำหรับบำรุงเส้นผม ทำให้รู้สึกเย็นหนังศรีษะและมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำภายใต้แบรนด์ ORINE ซึ่งอยู่ระหว่างการทำตลาด จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ใช้พืชและสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นหลักในสกัดน้ำมัน และนำพืชที่มีคุณสมบัติสำคัญบางตัวจากต่างประเทศมาผสมด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ