เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนสร้างสุข วัวมโนห์รา

ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้ม หน่อไม้แห้ง ใช้สกัดสารสกัดจากหน่อไม้ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของยาย้อมผมจากสารสกัดจากธรรมชาติ

ที่ตั้ง

168/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

ความเป็นมาของกิจการ

ปี 2555 ผู้ประกอบการลาออกจากงานและกลับมาอยู่บ้านเพื่อทำงานเกษตรสีเขียว (ปลูกผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย) โดยมีคนในชุมชนที่สนใจในตำบลประมาณ 50 คน มาเข้าร่วมและได้มีการเขียนโครงการเกี่ยวกับการลดความอ้วนของคนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นจำนวน 200,000 บาท จากนั้นเมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น ทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนได้เสนอให้ทางกลุ่มได้มีการทำผลิตภัณฑ์โอท๊อป โดยเบื้องต้นทางกลุ่มได้มีทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกหน่อไม้ต้ม หน่อไม้แห้งและไปนำไปขายในเมืองทองและได้เห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาเป็นสินค้าที่ใช้ง่าย สามารถขนได้ง่าย ไม่ต้องเก็บรักษา จึงมีการปรับเปลี่ยนสินค้ามาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยอาศัยความรู้พื้นบ้านโดยใช้สกัดสารสกัดจากหน่อไม้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาดและบำรุงผิวมีคู่แข่งทางการตลาดจำนวนมาก ทำให้ในปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของยาย้อมผมจากสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งใช้งานได้อย่างดี