เกี่ยวกับ กะปิผงระนอง

กะปิระนองถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตที่ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทย จนมีคำกล่าวกันว่า กะปิที่ดีต้องระนอง

ที่ตั้ง

5/2 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

ความเป็นมาของกิจการ

คุณวิสุทธิ์ สิทธิเดช ได้มีแนวคิดเรื่องการทำกะปิ โดยใช้พื้นที่ตำบลม่วงกลาง ซึ่งมีวัสดุประเภทกุ้งเคยเป็นจำนวนมากหากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดรายได้กับชุมชนก็จะเป็นการที่ดี จึงได้มีการจัดฝึกอบรมอาหารปลอดภัยในชุมชนเรื่องการทำกะปิ กลุ่มกะปิกุ้งเสริมไอโอดีนบ้านอ่าวเคยหรือบางเบน จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรวมตัวกันทำกะปิเคยส่งขายให้กับพ่อค้าเพื่อนำไปจำหน่าย แนวคิดหลายเสียงที่ประสานขานรับว่าจังหวัดระนองนั้นเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตกะปิคุณภาพดี มีชื่อเสียงอันเนื่องมาจากระนองเป็นจังหวัดที่อยู่ริมทะเลฝั่งอันดามันมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีป่าชายเลน ซึ่งองค์กร UNESCO ประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมลทลแห่งหนึ่งของโลกทำให้พื้นที่ดังกล่าวอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งเคยเป็นจำนวนมาก ที่จับมาทำกะปิ กะปิระนองจึงถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตที่ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทย จนมีคำกล่าวกันว่า กะปิที่ดีต้องระนอง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของกะปิ การเพิ่มมูลค่าของกะปิ และเป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สะดวกซื้อกะปิสด ทางกลุ่มจึงได้ผลิตกะปิผงออกมาเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้บริโภค