เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ

วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2560 และได้จดทะเบียนพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นผลิตภัณฑ์จากกระชายขาว โดยมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวิตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน

ที่ตั้ง

28 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2560 และได้จดทะเบียนพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นผลิตภัณฑ์จากกระชายขาว โดยมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวิตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน และสืบเนื่องด้วยชุมชนบ้านห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนที่มีการปลูกกระชายขาว ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมได้จำหน่ายกระชายเป็นกิโลกรัม แต่ด้วยช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของ Covid - 19 ทำให้ทางกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระชายขาว ที่มีตั้งแต่บรรพบุรุษในการรับประทานกระชายแบบลูกกลอน ซึ่งได้มองเห็นช่องทางในการพัฒนาต่อยอดพัฒนานี้ให้มีคุณภาพที่ดีและถูกหลักอนามัย