เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาตราชู

คุณสมบัติเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเมื่อปี 2546 โดยจัดตั้งกลุ่มที่รวมตัวกันประมาณ 15 คน มาสืบทอดภูมิ ปัญญาชาวบ้าน ช่วยกันทำปลาแปรรูปออกขายหลากหลายชนิดทั้งปลาที่ขึ้นชื่อก็ปลาช่อนแม่ลา ปลาดุก ปลารากกล้วย ปลาหลด ทุกชนิดนำมาแปรรูปและส่งขายตามลูกค้าสั่ง

ที่ตั้ง

24 หมู6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

ความเป็นมาของกิจการ

สิงห์บุรีได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งนักรบผู้กล้า ดินแดนอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชีวิตผูกพันกับสายน้ำอาหารหลักของชาวบ้านในชุมชนก็จะมาจากสายน้ำนั่นก็คือปลา และปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรีคือ "ปลาช่อนแม่ลา" ในฤดูน้ำหลาก จ. สิงห์บุรี จะมีปลาแม่น้ำจำนวนมาก ชาวบ้านจะจับปลานำมาปรุงอาหาร เหลือจากการรับประทานก็จะนำมาถนอมอาหารโดยการแปรรูปเป็น ปลาเค็ม ปลาย่าง ปลาร้า เก็บไว้รับประทานในหน้าแล้งและรับประทานได้ตลอดทั้งปี จึงถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปี คุณสมบัติ พรเจริญ เติบโตมาในครอบครัวที่รุ่นคุณพ่อ ทำปลาจากการรับซื้อปลาสดไปขาย ต่อมาก็แปรรูปปลาขาย คุณสมบัติเริ่มมาทำเป็นธุรกิจของตัวเองเมื่อปี 2546 โดยจัดตั้งกลุ่มที่รวมตัวกันประมาณ 15 คน มาสืบทอดภูมิ ปัญญาชาวบ้าน ช่วยกันทำปลาแปรรูปออกขายหลากหลายชนิดทั้งปลาที่ขึ้นชื่อก็ปลาช่อนแม่ลา ปลาดุก ปลารากกล้วย ปลาหลด ทุกชนิดนำมาแปรรูปและส่งขายตามลูกค้าสั่ง และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2561 โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตปลาแดดเดียว 500-1,000 กก.ต่อเดือน