เกี่ยวกับ บริษัท คริสตัลไบโอเทคเทคโนโลยี จำกัด

ที่ตั้ง

282 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการรับติดตั้งและผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้ในบ้านโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ แต่ว่าต้นทุนการออกไปบริการ เพิ่มขึ้น และคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นรวมถึง ราคาสินค้าที่ลูกค้าค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต จึงเริ่มหันมาผลิตชาพระจันทร์ยิ้ม แรก ๆ ก็แจกจ่ายให้ญาติ ๆ ก่อน และต่อมาก็เริ่มฝากขายในร้านสมุนไพร ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า จนต่อมาฝากขายที่ไปรษณีย์ทุกสาขา รวมถึงขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาด ปัจจุบันขยายช่องทางการตลาดแบบขายตรงหลายชั้น หรือ MLM ได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคถูกต้อง ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564