เกี่ยวกับ วันเพ็ญไหมไทย

ที่ตั้ง

62/1 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

ความเป็นมาของกิจการ

การย้อมเส้นไหม เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อนำเส้นไหมไปสู่กระบวนการทอ ด้วยกรรมวิธีที่บรรพบุรุษ สั่งสอน สืบทอดต่อกันมา กว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืน ต้องผ่านร้อน ผ่านเย็น มานับครั้ง ผ่านมือของคนทอมาด้วยความประณีตและความใส่ใจ