เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ

กลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ ได้ดำเนินการรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปู น้ำพริกกุ้ง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกไตปลาแห้ง

ที่ตั้ง

170 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

ความเป็นมาของกิจการ

สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นรายได้เสริมของสมาชิกเหตุคนในชุมชนบนเกาะมีอาชีพเกษตร และประมงทำให้คนในชุมชน และสมาชิกมีความสามัคคี และได้มีงานทำไม่ต้องทำงานนอกพื้นที่ เพราะเดินทางลำบากค่าใช้จ่ายสูง เลยก่อตั้งกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะเพื่อนำสินค้าแปรรูปออกจำหน่าย ในแบรนด์ "See ya น้ำพริกตำมือ" บ้านคลองเตาะ