เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนจึงได้นำความรู้ที่มีมาริเริ่มประดิษฐ์บ้านทรงไทยย่อส่วน โดยใช้ไม้ไผ่สีสุก ใบลาน เศษไม้สักจากโรงเลื่อย นำมาประกอบเป็น บ้านเรือนไทย ขนาดย่อส่วนที่เสมือนจริง

ที่ตั้ง

432 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง ที่เรากำลังพูดถึงนี้ ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านศรีสุวรรณ ณ บ้านคุณชูชาติ จรุงจิตจรรยา บุคคลสำคัญของการประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง โดยจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์มาจากคุณชูชาติ จรุงจิตจรรยา ผู้มีความรู้ทางด้านก่อสร้างออกแบบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนจึงได้นำความรู้ที่มีมาริเริ่มประดิษฐ์บ้านทรงไทยย่อส่วน โดยใช้ไม้ไผ่สีสุก ใบลาน เศษไม้สักจากโรงเลื่อย นำมาประกอบเป็น บ้านเรือนไทย ขนาดย่อส่วนที่เสมือนจริง ตามเอกลักษณ์ของภาคกลาง ทั้งนี้ ได้จัดมีการดำเนินการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ต่อมาไม่กี่ปี กรมการพัฒนาชุมชน ได้มาช่วยส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมกับชุมชนแห่งนี้ จนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มกันเหนียวแน่นขึ้นและได้รับการสนับสนุนในหลายช่องทาง จนชุมชนแห่งนี้สามารถผลิตบ้านเรือนไทยจำลองออกจำหน่ายได้เป็นจำนวนมากขึ้น และยังมีเหลือพอที่จะนำไปจำหน่ายและจัดแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆ ได้อีกด้วย