เกี่ยวกับ กลุ่มทอผ้าไหมโพธิ์พัฒนา

ที่ตั้ง

298 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ความเป็นมาของกิจการ

ประสบการณ์บรรพบุรุษส่งต่อภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น และได้นำมาพัฒนาต่อยอด การทอผ้าทำให้เกิดความทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของตลาด และยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและวัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี