เกี่ยวกับ ผ้าตุ้มทองบ้านนาโพธิ์

ที่ตั้ง

119/4 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ความเป็นมาของกิจการ

จุดกำเนิด เหนือสุดของจังหวัดบุรีรัมย์ มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่า “บ้านนาโพธิ์” ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก การทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม ไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีรถโดยสารวิ่งผ่าน ดำรงชีวิตแบบฉบับของชนบทห่างไกล แต่ภายใต้ความเงียบสงบนั้น ได้มีกลุ่มอาชีพที่ผนึกพลังของคนรุ่นใหม่ขึ้นมาตามปณิธานของคุณแสงเดือน จันทร์นวล ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และกลับสู่บ้านเกิดเพื่อหวังจะเป็นตัวอย่างให้บัณฑิตคนอื่นๆ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเสาะแสวงหาหัวใจของอาชีพประชาชน ซึ่งได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างของชนชั้น โดยไม่คาดคิดว่าสิ่งที่ทำงานเสริมอยู่ทุกวัน คือการทอผ้าไหมในเวลาว่างจะมีความหมายต่อครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาได้รวมกลุ่มชาวบ้านขึ้นมาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เริ่มต้นจาก 16 คน รวบรวมผลผลิตคือผ้าไหม ออกขายตามท้องตลาดทั่วไป