เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์” เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ทำพวงกุญแจจากรังไหมขายมา 10 กว่าปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

ที่ตั้ง

68/2 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

ความเป็นมาของกิจการ

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์” เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ทำพวงกุญแจจากรังไหมขายมา 10 กว่าปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน จากการทำพวงกุญแจจากรังไหมจำหน่ายในราคา 10 บาทซึ่งมีมูลค่าน้อย จนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโคมไฟรังไหม เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่การันตีคุณภาพด้วยรางวัลมากมาย อาทิ - รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สาขาศิลปหัตถกรรมเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - รางวัล KBO OTOP - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงรางวัลผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากรังไหมระดับประเทศ จากกรมหม่อนไหม - รางวัล Thailand Green Design - Best OTOP 77 Experience 2017 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รางวัลออกแบบดีมากจากกรม และนอกจากนี้ยังได้พัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องคือ กระเป๋า โลชั่นรังไหม ครีมทามือ สบู่รังไหม