เกี่ยวกับ เอ็นเคฟาร์ม

"เมอิ" ชื่อของเมล่อนสวนแสงเทียน เป็นคำที่ตั้งมาจากคำว่า Melon และ Organic ได้หยิบเสียงของต้นคำและปลายคำ จากคำว่า "เม (เมล่อน)" และ "อิ (ออร์แกนิค) "เมอิ" ยังเป็นคำ ที่มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง "ต้นกล้า"

ที่ตั้ง

161 หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

ความเป็นมาของกิจการ

"เมอิ" ชื่อของเมล่อนสวนแสงเทียน เป็นคำที่ตั้งมาจากคำว่า Melon และ Organic ได้หยิบเสียงของต้นคำและปลายคำ จากคำว่า "เม (เมล่อน)" และ "อิ (ออร์แกนิค) "เมอิ" ยังเป็นคำ ที่มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง "ต้นกล้า" ที่มีความหมายกับสวนของเราว่า ต้นกล้า ที่กล้าคิดกล้าทำ นำความปลอดภัยการบริโภคสู่มือท่าน เรากล้าคิดกล้าทำพัฒนาการปลูกเมล่อนที่เป็นเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพ ไร้สารเคมี