เกี่ยวกับ ข้าวขวัญจิตต์ อังกอร สะเร็น

ที่ตั้ง

7 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ความเป็นมาของกิจการ

ข้าวขวัญจิตต์ อังกอร์ สะเร็น ความเป็นมานั้นเดิมทำงานบริษัทฯในกรุงเทพมหานคร เกิดความอิ่มตัวประจวบเหมาะกับคุณแม่ท่านแก่แล้วไม่มีคนอยู่ดูแล จึงตัดสินใจออกจากงานบริษัทฯ กลับมาอยู่บ้าน ซึ่งที่บ้านมีอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว จึงมาสานต่อในอาชีพดังกล่าว โดยทำนาแบบอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่เตรียมดิน คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ทำอยู่มี 3 สายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ โดยมีมาตรฐานจากกรมการข้าวรับรอง (Organic Thailand) และได้ขึ้นทะเบียนข้าว GI ของจังหวัดสุรินทร์ (ข้าวหอมมะลิ105)