เกี่ยวกับ กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด

ที่ตั้ง

25 /1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ความเป็นมาของกิจการ

จากกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงาน ได้ปรึกษาหารือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการนำของ นางสุภานี มีแก้ว ซึ่งเคยเป็นวิทยากรวิชาชีพของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ และได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การสร้างงานชุมชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย” ได้เล็งเห็นประโยชน์ของสมุนไพรที่มีในชุมชนจึงนำมาแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ขมิ้นไพล แปรรูปเป็นครีมอาบน้ำ ผงขัดผิว ครีมบำรุงผิว ดอกอัญชัน มะกรูด ว่านหางจระเข้ แปรรูปเป็นแชมพู ครีมนวดผม เป็นต้น และได้รวบรวมสมาชิกที่สนใจฝึกอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เรียนมาให้กับสมาชิกจนทำให้สมาชิกแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนาม “สุภานี” และมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ