เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ได้มีหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณ การฝึกอบรมเสริมทักษะการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ร้านค้าของชุมชนแห่งนี้เป็น งานจักสานหวาย และไม้ไผ่หลายรูปแบบ เช่น กระเป๋าถือสตรี กระเป่าสตรีขอบทอง ป้านน้ำชา ตะกร้าหูหิ้ว โคมไฟ ตะกร้อ และของชำร่วยประเภทต่างๆ

ที่ตั้ง

65/2 หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ได้รวมตัวกันตั้งแต่ปี 2528 ประมาณ 20 คน จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างงานและเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัว รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเรียกชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่" ต่อมาได้มีหน่วยงานราชการได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือหลายด้านทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณ การฝึกอบรมเสริมทักษะการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ร้านนค้าของชุมชนแห่งนี้ เป็นประเภทงานจักสานหวาย และไม้ไผ่หลายรูปแบบ เช่น กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสตรีขอบทอง ป้านน้ำชา ตะกร้าหูหิ้ว โคมไฟ ตะกร้อ และของชำร่วยประเภทต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็ก ทุกคนในชุมชนล้วนห็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จักสานไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น กระบุง ตะกร้า สุ่ม ฯลฯ โดยเฉพาะ คุณฐิติพัชร์ รวยทรัพย์ ประธานกลุ่ม เธอจึงสนใจเรียนรู้งานจักสานเป็นพิเศษ เธอได้เผยแพร่ความรู้เรื่องงานจักสานลวดลายไทย แล้วยังได้คิดค้นดัดแปลงรูปแบบของตะกร้าในสมัยโบราณ