เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด

ทางกลุ่มมีสินค้า 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสี่กษัตริย์ ข้าวหอมปทุม ข้าวกล้องสามสี ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกข43กล้อง และข้าวกข43ขัดขาว

ที่ตั้ง

149 หมู่ที่ 13 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ความเป็นมาของกิจการ

มีหน่วยงานราชการมาสนับสนุนให้กลุ่มชาวบ้านปลูกข้าวสังข์หยด เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวในปีนั้นปรากฏว่าข้าวมีราคาสูงถึงตันละ 22,000 บาท ทำให้ไม่มีหน่วยงานมารับซื้อผลผลิตของชาวบ้าน เมื่อคุณสถิตย์กลับบ้านที่พัทลุง ชาวบ้านที่รู้จักขอให้คุณสถิตย์ช่วยซื้อ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำตลาดของข้าวสังข์หยด เมื่อสามารถหาตลาดสำหรับขายข้าวได้ คุณยุพิณจึงรวมกลุ่มชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด โดยทางกลุ่มรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม (23 ครอบครัว) ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด กิโลกรัมละ 2,000 บาท อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP นอกจากนี้ในส่วนของข้าวสังข์หยด ยังได้รับ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในปัจจุบันทางกลุ่มมีสินค้า 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสี่กษัตริย์ ข้าวหอมปทุม ข้าวกล้องสามสี ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกข43กล้อง และข้าวกข43ขัดขาว ยอดขายปีละ 100 ตัน เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ยอดขายลดลงมากกว่า 50%