เกี่ยวกับ บริษัท สาลิกา(ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้ง

78 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัท สาลิกา (ไทยแลนด์) จำกัด บริหารโดย นางสาวศิริกานดา งามแสง เดิมทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพ เมื่อถึงจุดอิ่มตัวจึงได้กลับบ้านและเริ่มต้นขายสินค้าทางออนไลน์ สั่งสินค้าของคนอื่นมาขาย แต่ลูกค้าเกิดอาการแพ้ จึงได้ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินค้า จึงคิดค้นสูตรของตนเองขึ้นมา ทดลองใช้กับตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งผลตอบรับดี จึงได้ผลิตและวางจำหน่าย โดยนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสม