เกี่ยวกับ บริษัท ศรีสวยยิ่ง จำกัด

ที่ตั้ง

113 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ความเป็นมาของกิจการ

ชาวบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังศรีสะเกษ มีเกษตรกรปลูกหอมแดงเป็นจำนวนมาก พอผลผลิตออกช่วงเดือนมกราคม ของทุกปีผลผลิตจะออกเยอะมาก ทำให้ราคาตกต่ำมาก ๆ ดิฉันจึงมีแนวคิดนำหอมแดงมาต่อยอดเป็นเครื่องดื่ม ลองผิดลองถูก ตัวเงินทุนของตัวเอง ประมาณ 3-4 ปี จึงได้เครื่องดื่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ของหอมแดง อีกหลายอย่าง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนทดลองแปรรูป ทั้งนี้ทางดิฉัน ยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มพี่น้องเกษตรกร หันมาปลูกหอมแดง กระเทียมอินทรีย์ แล้วดิฉันรับซื้อในราคาที่ดีกว่าท้องตลาด เพื่อเอามาแปรรูป เพื่อพี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดี มีสุขภาพที่ดีขึ้นและรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย