เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยง

ที่ตั้ง

71/1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ความเป็นมาของกิจการ

หจก.โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยงจดทะเบียนการค้าตราหนุมานเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 โดยดำเนินกิจการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี เป็นกิจการโรงสีที่ครอบครัวร่วมกันดูแลบริหาร ลูกค้าหลักของกิจการคือลูกค้าจากประเทศจีนโดยส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ในช่วงหลังจึงได้ขยายตลาดเปิดแบรนด์ของตนเองใช้ชื่อแบรนด์ “หนุมาน”เพื่อจำหน่ายตลาดภายในประเทศ