เกี่ยวกับ บาราโหม บาร์ซาร์

ลวดลายบนเศษกระเบี้องโบราณ สร้างสรรค์เป็นลวดลายบนงานหัตถกรรม

ที่ตั้ง

48/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

ความเป็นมาของกิจการ

บาราโหม บาร์ซาร์ จดทะเบียนเมื่อปี 2561 โดยมีนางฟาริดา กล้าณรงค์ เป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านงานศิลปะและฝีมือในการย้อมผ้าและจัดทำผ้าบาติก โดยการพัฒนาเอาลวดลายบนเศษกระเบี้องโบราณที่อยู่ในอ่าวปัตตานี และตามพื้นดินในหมู่บ้านมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนงานหัตถกรรม ด้วยแนวคิดในการประยุกต์มรดกทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมาสร้างเป็นจุดเด่นในการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน โดยการจัดทำผ้าพิมพ์บลีอกไม้ ซึ่งมีหลากหลายลาย จุดเด่น ของกลุ่มอยู่ที่การจัดำผ้าบาติกโดยการเน้นสีสันสดใส ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีหลากหลาย และกระจายความรับผิดชอบกันภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มผลิตผ้า กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มผลิตบล๊อกไม้ กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ล่าสุดกลุ่มบาราโหมบาร์ซาได้จัดทำ “ลือปัสบาติก” ที่มีความพิเศษจากที่อื่นด้วยลวดลายคงความเป็นอัตลักษณ์ของปัตตานี ใช้สี 4 ราชินีในตำนานของชาวปาตานี ประกอบด้วยผ้าลือปัสเพจ (ผ้าอเนกประสงค์ ใช้เป็นผ้าคลุมศีรษะหรือผ้าพันคอ) กระเป๋าใส่ผ้าลือปัน โดดเด่นด้วยลวดลายประวัติศาสตร์สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย นั่นคือ ลวดลายเหรียญมะ ดีนาห์ เหรียญทองเมืองปัตตานี ลวดลายกระจง เป็นต้น