เกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้นาทิพย์เกษม

อดีตพนักงานออฟฟิศวัยใกล้เกษียณที่เริ่มวางแผนชีวิตด้วยการกลับมาเริ่มต้นทำนาบนที่ดินของบรรพบุรุษ โดยเป็นการทำเกษตรกรรมอินทรีย์เริ่มต้นศึกษาและเข้าอบรมทุกกระบวนการ ตั้งแต่คัดเลือกพันธุ์ ทำปุ๋ย คราดนา ปักดำ คัดจุลินทรีย์เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

ที่ตั้ง

9/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ความเป็นมาของกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้นาทิพย์เกษม เป็นการริเริ่มของคุณอภิชาติ โรจนสิต อดีตพนักงานออฟฟิศวัยใกล้เกษียณที่เริ่มวางแผนชีวิตด้วยการกลับมาเริ่มต้นทำนาบนที่ดินของบรรพบุรุษ โดยเป็นการทำเกษตรกรรมอินทรีย์เริ่มต้นศึกษาและเข้าอบรมทุกกระบวนการ ตั้งแต่คัดเลือกพันธุ์ ทำปุ๋ย คราดนา ปักดำ คัดจุลินทรีย์เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เพาะกล้า พอกล้าข้าวเติบโตราว 25 วันก็มาสู่กิจกรรมต่อไป กิจกรรมที่ 2 ดำนา ผ่านไปอีก 1 สัปดาห์ ข้าวแตกกอก็จัดกิจกรรมต่อไป กิจกรรมที่ 3 ระบบนิเวศในทุ่งนา เรียนรู้เรื่องการใช้แมลงกำจัดแมลง กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเกี่ยวข้าวในแต่ละครั้งมีการกินอาหารไทยพื้นบ้านกับชาวบ้านในชุมชนด้วย จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นาทิพย์เกษม ซึ่งมีผลผลิตต่อมาคือ ข้าวหอมกุหลาบแดง ข้าวหอมมะลิ ทั้งแบบข้าวกล้อง และขัดซ้อมมือ ผลผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand, PGS พระนครศรีอยุธยา และ PGS ผูกปิ่นโตข้าว