เกี่ยวกับ ฟาร์มเพื่อนผัก

ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์

ที่ตั้ง

82/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230

ความเป็นมาของกิจการ

ผู้ประกอบการเริ่มหันมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่่อจำหน่าย ปี 58 ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงานโรงแรม ซึ่งที่โรงแรมมีการอบรมเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และหาตลาดให้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องซื้ออุปกรณ์และพันธุ์ผักจากเขา จึงตัดสินใจลาออกจากงานมาเป็นลูกฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แต่เมื่อปลูกผักสักพักแล้วจึงมาคิดต้นทุนกับกำไร พบว่าอุปกรณ์และพันธุ์ผักแพงทำให้ขาดทุน จึงออกจากการเป็นลูกฟาร์มซื้ออุปกรณ์และพันธุ์ผักเอง ทำตลาดเองทั้งหมด แต่เมื่อติดต่อ Big C และ Lotus พบว่า เงื่อนไขค่อนข้างเป็นอุปสรรค ดังนั้นไปติดต่อ Makro ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องได้ GAP และมีผลตรวจ Pesticide เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงได้เซ็นต์สัญญาให้ส่งผักที่สาขาสุราษฎร์, สมุย, เกาะพงัน, ชุมพร, นครศรีธรรมราช และทุ่งสง สัปดาห์ละประมาณ 100 กิโลกรัมต่อสาขา ทำให้ผลผลิตไม่พอ จึงต้องรับซื้อผักจากชุมชนรอบๆ และแปลงปลูกขึ้นอีก กรณีปริมาณผักไม่เพียงพอจะรับซื้อจากฟาร์มรอบชุมชน นอกจาก Makro แล้วยังส่งผักตามตลาดในท้องถิ่น, ส่งตามร้านขายสลัดผัก