เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน

จากการที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ พัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชาวบ้านในชุมชนด้วย จึงได้รวบรวมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มและจดทะเบียนในชื่อ"วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน" โดยมีเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน นางรมฮังการรี นางรมสีทอง นางรมดำ นางนวล เห็ดขอน เห็ดหูหนูและเห็ดหลินจือแดง

ที่ตั้ง

60/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากความฝันในวัยเยาว์เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่บ้านแวดล้อมด้วยธรรมชาติของผู้ก่อตั้งคือ นาย สุรวัช กลิ่นอาจ(ป้อม) ซึ่งอดีตเป็นผู้บริหารดูแลงานด้านวิศวะกรรมและการผลิตในโรงงานที่มีชื่อเสียงชั้นนำหลายแห่ง ในระหว่างทำงานได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นหลายครั้ง ทำให้มีโอกาสได้พบเห็นการดำเนินชีวิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยี ทำให้นึกย้อนถึงความฝันในสมัยเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอีกครั้ง จึงได้ทำการศึกษาและทดลองลงมือทำงานด้านเกษตรที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองในช่วงวันหยุดงานคือการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆเช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน นางรมฮังการรี นางรมสีทอง นางรมดำ นางนวล เห็ดขอน เห็ดหูหนูและเห็ดหลินจือแดง โดยได้ตัดสินใจลาออกมาทำฟาร์มเห็ดในชื่อ ฟาร์มเห็ดกลางบ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ต่อมาใน พ.ศ. 2560 คุณสุรวัชได้ปรึกษากับพี่สาวว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้ พัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชาวบ้านในชุมชนด้วย จึงได้รวบรวมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มและจดทะเบียนในชื่อ"วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน"