เกี่ยวกับ บริษัท เดอะโฮม ฟู๊ด จำกัด

ที่ตั้ง

144 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ความเป็นมาของกิจการ

ข้าพเจ้านางณัฐรินทร์ ชูเศรษฐวงศ์ เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 4 สาขา อาหารไทย-อีสาน มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารและรสชาติอาหารไทย-อีสาน ดิฉันมีความมุ่งมั่น อยากยกระดับอาหารไทย-อีสาน สู่ครัวโลก จึงได้พัฒนาสูตรอาหารมาแปรรูป เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ได้นาน ๆ โดยไม่ให้รสชาติอาหารเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด และมีคุณค่าต่อผู้บริโภคสูง เริ่มตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำความสะอาดตามขั้นตอน พัฒนาสูตรให้อร่อย และถูกหลักอนามัย มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารโดยไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่สี อร่อย สะดวก ปลอดภัย โฮมเชฟใส่ใจคุณภาพ