เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 สแน็ค

ที่ตั้ง

113 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อคนไทย และหาง่าย เพราะเราทานกันทุกมื้อ เราจึงนำมาผลิตเป็นขนมทานเล่นที่มีรสชาติอร่อย และราคาไม่แพง