เกี่ยวกับ บริษัท อลัน อินทรา กรุ๊ป จำกัด

ที่ตั้ง

83/28 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ความเป็นมาของกิจการ

คุณชูศรี ได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ทาผิวจากน้ำมันงา เมื่อใช้แล้วเห็นผลดี จึงได้ศึกษาคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของงา นำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาค้นคว้า มาพัฒนาและแปรรูปเป็นสูตรของตนเอง โดยผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและทดลองใช้กับตนเองและบุคคลรอบข้าง