เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา

ประธาน “กะลาบารา” กลุ่มแปรรูปจากกะลามะพร้าว ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล บอกว่าวัสดุที่นำมาทำมาจากท้องถิ่น จ.สตูล ทั้งสิ้น

ที่ตั้ง

118 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ความเป็นมาของกิจการ

นายจำรูญ ดาเหยบ หรือที่ใครๆ เรียกว่า “ฉูดีน” ประธาน “กะลาบารา” กลุ่มแปรรูปจากกะลามะพร้าว ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล บอกว่าวัสดุที่นำมาทำมาจากท้องถิ่น จ.สตูล ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดทะเลร่วม 20 ปี ของการทำอาชีพนี้ มีล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่ก็ไม่เลิก โดยเริ่มจากต้องการจากอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล “เต่าตนุ” สัตว์พื้นถิ่น จ.สตูล ที่ทุกคนออกมาร่วมกันอนุรักษ์ และเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดสร้างสรรค์ในการเอาเศษวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นเต่าตนุ กลายเป็นของที่ระลึกต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ทรงคุณค่า ด้วยความเชื่อที่ว่า หากผู้ใดครอบครองเต่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนยาว มั่นคง แข็งแรงและจะโชคดี ไปพร้อมกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าไปในตัวด้วย มาวันนี้ผลงานเริ่มมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรมในหัวหิน เชียงใหม่ และภูเก็ต วันนี้ทางกลุ่มมีผลผลิตหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะ แจกัน กล่องทิชชู พวงกุญแจ ฉากกั้นเคลื่อนที่ ของที่ระลึกเป็นเต่าตนุขนาดเล็กใหญ่และขณะนี้ได้ต่อยอดไปอีก หลังจาก จ.สตูล ได้เป็นอุทยานธรณีโลก จึงทำของที่ระลึกของตกแต่งบ้านสำหรับติดตู้เย็น เป็นรู