เกี่ยวกับ ลานมันและไซโลโชคชัยกรุ๊ป (ทับพริก)

เริ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพรพื้นบ้านตะไคร้, มะนาว, มะกรูด, กระชาย, กระเพรา,พริก ไว้ทานเองและแบ่งปันให้ญาติพี่น้อง และเน้นปลูกผักผลไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย อินทผลัม, มะพร้าวน้ำหอม , ขนุน และส้มโอเป็นต้นและได้ตั้งชื่อสวนว่า "อินทผลัมปันสุข"

ที่ตั้ง

419 หมู่ที่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

ความเป็นมาของกิจการ

คุณพัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธิ์ ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ ต.ทับพริก และได้ประกอบอาชีพ ค้าขายยาเคมีภัณฑ์ เช่นปุ๋ยเคมี, ยาฆ่าหญ้า, ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในปี 2558 ลำไยที่สวนได้ให้ผลผลิตเป็นปีแรก แต่กว่าจะทำลำไยขายได้ ต้องใช้ ต้นทุนที่สูง และต้องใช้สารเคมีมากมาย ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ว่า ชีวิตเริ่มมีความทุกข์ จากการที่คนงานบางคนเริ่มแพ้ยา เป็นผื่นคัน ทุกคนต้องอยู่กับอากาศที่เป็นพิษ ได้รับกลิ่นเหม็นจากสารเคมี น้ำเสียจากสารเคมีไหลลงสู่น้ำใต้ดินและลำคลอง จึงมีแนวคิดควรหาทางออกจากชีวิตที่เป็นทุกข์ให้ได้ จึงได้เริ่มศึกษาเรื่องการปลูกพืชผสมผสานและเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูสภาพดินดีให้กลับคืนมาได้มีการปลูกปอเทืองและถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด และได้เริ่มปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้สารเคมี โดยเริ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพรพื้นบ้านตะไคร้, มะนาว, มะกรูด, กระชาย, กระเพรา,พริก ไว้ทานเองและแบ่งปันให้ญาติพี่น้อง และเน้นปลูกผักผลไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย อินทผลัม, มะพร้าวน้ำหอม , ขนุน และส้มโอเป็นต้นและได้ตั้งชื่อสวนว่า "อินทผลัมปันสุข"