เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก

ที่ตั้ง

158 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

ความเป็นมาของกิจการ

น้ำพริกเผาเห็ด (นางฟ้านางรมภูฐาน) ภายใต้แบรนด์ น้ำพริกอรุณีลงทะเบียน เป็นสินค้า OTOP และได้รับรางวัล OTOP 5 ดาวปี 2562 โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นเห็ดนางฟ้านางรมอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 100% แล้วนำมาผลิตเป็นน้ำพริกเผาเห็ดที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมและมีการวิจัยรับรองการผลิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือสถาบันวว. มีคุณภาพสินค้าที่มีรสชาติอร่อยได้คุณค่าอาหารทางโภชนาการ พร้อมรับประทานกับข้าวสวยหรือใช้ทาขนมปังเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างได้เหมาะสมมาก