เกี่ยวกับ บริษัท มาฟาฟิงเกอร์ จำกัด

ที่ตั้ง

53 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ความเป็นมาของกิจการ

ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับชาวยโสธรมาช้านาน และถือว่ามีชื่อเสียงมาก แต่การเก็บรักษา หรืการขนส่งไปที่ห่างไกล หรือส่งไปต่างประเทศยังเป็นไปได้ยาก เราจึงได้มีแนวคิดที่จะแปรรูปปลาส้มให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน สามารถส่งไปยังคนไทยในต่างประเทศที่อยากลิ้มรสชาติปลาส้มของไทย จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ "ปลาส้มหยองโรยข้าว" ตรานายนัว ผลิตจากปลาส้มยโสธร คงรสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของปลาส้ม ผสมกับความหอมของสมุนไพร อร่อยลงตัว