เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอมมะลิอินทรีย์

ที่ตั้ง

374 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ความเป็นมาของกิจการ

เกิดจากอ้อย ออแกนิค ที่ปลูกเอง แล้วต้องการนำมาแปรรูปจึงทำการผลิตเอง ทั้งน้ำอ้อย ไอศกรีมน้ำอ้อยสด ภูมิใจในความอร่อย หอม หวาน ธรรมชาติ